Een header heading
Bekijken
Aanmelden

Alle beheersaspecten in portefeuille

“Wat ik goed vind aan onze invulling op De Entree is dat iedereen van Count & Cooper die een rol heeft in het centrale projectbeheersingsteam, ook een rol heeft in de disciplineteams. Die manier van samenwerken met de partners brengt een vernieuwende blik op de juiste plekken in de organisatie. Zo borgen we de integraliteit op het project.” De werkzaamheden van project De Entree zijn opgedeeld in vijf disciplines, met ieder een eigen team. Elke procescoördinator heeft alle beheersaspecten in zijn of haar portefeuille binnen het disciplineteam. “Dan hebben we het over planning, risico’s, kwaliteit en raakvlakken”, schetst Eline. “Het sturen op geld, tijd en kwaliteit is in een uitdagende omgeving als deze soms letterlijk een leuke puzzel. Om goed in kaart te hebben wat we bouwen, plannen wij de ondergrondse fietsenstalling in 4D. Door de factor tijd te koppelen aan het 3D-ontwerp maken wij vooraf inzichtelijk waar eventuele knelpunten zitten.“