Goed geantwoord!

je hebt vraag 1 goed.

In de (civiele) bouw wordt veel gesproken over materiaal en materieel. Materiaal is de verzamelnaam voor alle grondstoffen en/of bouwstoffen die nodig zijn om een project te realiseren, materieel is de verzamelnaam voor alle benodigdheden voor de uitvoering van een project, dus gereedschappen, werktuigen, etc..

Bij Count&Cooper heb je niet alle technische vakinhoudelijke kennis nodig, alhoewel basiskennis hiervan je wel veel helpt.

Verder leer je dit natuurlijk vanzelf.

volgende vraag