Hoekse Lijn – Van spoorlijn naar metrolijn, van stad tot strand

Een directe metroverbinding van stad tot strand: de Hoekse Lijn in Rotterdam. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland wordt getransformeerd van spoorlijn tot metrolijn. Om uiteindelijk aan te sluiten op het strand wordt de lijn uitgebreid met een nieuw station “Hoek van Holland Strand”.

Slechts vijf maanden waren beschikbaar om de huidige stations te slopen, de nieuwe voorzieningen te realiseren en de lijn op 1 september 2017 op te leveren. Vanwege tegenvallers is dit niet gelukt, waardoor het project in een nieuwe fase terecht is gekomen en de nieuwe indienststellingsdatum op februari 2018 is gezet.

Count & Cooper is in september 2017 gevraagd om voor deze cruciale laatste fase van het project de coördinatieorganisatie voor het Projectbureau Hoekse Lijn in te richten. Met een ervaren team geeft Count & Cooper invulling aan deze uitdaging en wordt in samenwerking met de veiligheidsorganisatie en de aannemende partijen toegewerkt naar een werkend vervoerssysteem voor de Hoekse Lijn.

Cijfers

40%

Na de ombouw stijgt naar verwachting het aantal reizigers op de Hoekse Lijn met circa 40%.

10 minuten

Reizigers kunnen straks iedere 10 minuten instappen in de Hoekse Lijn tot Maassluis Steendijkpolder.

25 KM spoor

Wordt omgebouwd van heavy- naar lightrail

Get in touch

Stuur een email Count & Cooper op LinkedIn